Llei de control horari de maig de 2019

Llei de control horari de maig de 2019

El passat 1 de març el Govern, va aprovar per Decret Llei en el Consell de Ministres, el control de l’entrada i sortida del lloc de treball. Els motius exposats per l’executiu han estat la necessitat de frenar els contractes temporals, els falsos autònoms i especialment l’abús de les hores extres en un mercat laboral ja de per si precari, en el moment i context d’una desacceleració global. Més encara si afegim a aquest Decret llei, la nova normativa contemplada a la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals aprovada al novembre de 2018, que entre altres punts “recomana que “els convenis, especialment els d’empresa, han de promoure la racionalització de l’horari de treball” per a “millorar la productivitat i afavorir la conciliació de la vida personal i laboral”.

La suma d’aquests factors ens planteja un escenari de canvis i implementacions tecnològiques i informàtiques d’obligat compliment, abans de l’entrada en vigor de la Llei de Control horari, el 12 de maig del present 2019.

Serà obligatori que cada treballador fitxi en el seu lloc de treball ja que es pretén “garantir” el registre de jornada laboral amb un detall diari, amb “horari d’inici i finalització de cada persona treballadora” sense que es vegi per això afectada la flexibilitat horària que cada posició exigeix i tenint en compte els problemes per a registrar la jornada que es donen en alguns col·lectius, activitats o empreses, com per exemple comercials i transportistes fet que els eximeix del compliment de la normativa.

Hi ha determinats aspectes que no estan ben detallats en el registre de la jornada com per exemple les pauses dels fumadors o els temps de descans, les condicions de treballadors a temps parcial, així com el fet de la custòdia i conservació d’aquests registres durant 4 anys, disponibles en tot moment tant per a treballadors, sindicats i Inspectors de Treball.

La normativa pas a pas

Coneixement explícit de l’horari
Cada treballador deu ser coneixedor de la durada i distribució dels temps de la seva jornada ordinària de treball, així com el seu horari laboral tant per contracte, com el que s’estableix en cada conveni.

Registre horari
El registre serà diari i haurà d’incloure l’horari d’entrada i sortida i les hores extra. Aquest registre s’haurà d’efectuar en suport paper, via App o en un terminal físic i les dades de cada treballador es guardaran en informes mensuals i en funció del tipus de contracte.

Obligatorietat de conservar les dades
Les empreses tenen l’obligació de conservar les dades registrades durant un període de quatre anys, i han de posar-los a la disposició del treballador, sindicats i l’administració pública que els requereixi.

Obligatorietat d’informar
Es determinarà un encarregat per a transmetre les instruccions adequades per a organitzar i documentar el registre de cada empleat i les garanties establertes per al respecte dels temps de descans i la flexibilitat d’horaris. En defecte d’això, es considera al propi ocupador com a responsable últim de transmetre aquesta informació.

Negociació col·lectiva
S’abordarà una negociació col·lectiva per a establir la seva posada en marxa en funció del marc regulador, mitjançant consulta prèvia a representants i treballadors.

Implementació
L’obligatorietat d’establir l’inici d’aquests controls és el 12 de maig, que coincideix amb els dos mesos posteriors a la publicació del reial decret en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sancions per incompliment
Es considera una infracció greu tant l’incompliment de la normativa com irregularitats en el procés, emmagatzematge dels registres i custòdia de les dades, que comporten multes de fins a 6.000€.

Implementa un terminal de control de presència

A Cat.ia podem assessorar-te de com implementar la millor solució de terminal físic per al control presencial, així com els softwares necessaris per a emmagatzematge de les dades en els teus propis servidors. En tot moment i des de qualsevol tipus de dispositiu podràs consultar i automatitzar totes les dades recollides dels empleats: entrades i sortides, descansos, hores extres… facilitant el control i manteniment de les dades i posterior exportació de fulls de càlcul, per a la confecció de nòmines segons les dades recollides de cada treballador.

Cat.ia disposa d’un equip multidisciplinari format per professionals seriosos i amb criteri i la garantia per al client de poder acompanyar-te en aquest procés d’adaptació a la nova Llei de Control horari.

Contacta amb nosaltres, disposem dels millors professionals per a assessorar-te i les eines més potents per a aportar la millor solució tecnològica en cada cas.

Gràcies i fins aviat!

Si t’ha agradat el contingut, pots compartir aquest post a les xarxes socials: