Ferran Reynés

Ferran Reynés

Cap de Sistemes i Infraestructures

Més de 10 anys d’experiència en la gestió i desenvolupament de sistemes i infraestructures informàtiques, amb necessitats molt específiques inclosos centres educatius. Sòlida experiència en telefonia mòbil, gestió de sistemes operatius i xarxes LAN i WIFI. Gestió, migració, emmagatzematge i recuperació de dades. Consultor en ciberseguretat i sistemes tallafocs i VLAN.