CASE STUDIES

CASE STUDIES

Ampolles a la cinta de transport d'una planta embotelladora

Tècnics hardware/software

Empresa embotelladora multinacional requeria donar solució a les incidències IT. Cat.ia proporciona un equip de tècnics IT, amb servei 24 hores al dia i 7 dies a la setmana per gestionar íntegrament el procés de resolució. Intervenció immediata de 1er i 2on nivell, gestió d’anomalies amb procés de revisió, verificació operativa IT, i tot això complint els acords de nivell de servei – SLA (Service Levels Agreement).

Corretja i corrioles girant a l'interior del motor d'un vehicle

Helpdesk 24/7

Multinacional del sector de components d’automoció necessitava donar suport IT de primer nivell i assistència remota per a totes les fàbriques que té en 16 països a tot el món. Cat.ia realitza la cessió d’un equip multidisciplinari IT i dinàmic, proporcionat a les necessitats del client i, en tot moment, coordinat entre ambdues parts. Un servei Helpdesk 24/7 redimensionat amb rapidesa en funció de les necessitats d’organització del client.

Flota de vehicles pesats de transport aparcats en bateria

Personalització Dynamics NAV

Empresa multinacional de serveis logístics de transport, custòdia i manutenció de vehicles tenia la necessitat de reduir en temps i en costos les diverses tasques mensualment implicades en la introducció, en el seu sistema de gestió ERP, de les dades obtingudes dels diferents serveis subministrats per diversos proveïdors (telefonia mòbil, servei d’autopistes, subministrament de carburant, assegurances, càrrecs de targetes, telefonia fixa, …), a més de fer la distribució del detall de cadascuna d’aquestes factures als corresponents centres de cost. Després d’una acurada anàlisi s’implementa una solució IT automatitzant totes les entrades i generant els documents pertinents en cadascun dels casos, fent finalment la distribució dels costos als centres de cost corresponents. Diferents entrades i solucions IT ràpides i eficients.

CAT.IA EXPERIÈNCIA DEMOSTRADA

Si voleu demanar més informació sobre els nostres serveis

Contacta